JAK ZGŁOSIĆ WYKROCZENIE DROGOWE?

Zgłosić wykroczenie drogowe Policji możesz na dwa sposoby. Pierwszy to wysłać film za pośrednictwem naszej strony bez podawania danych kontaktowych w związku z naszą akcją "stopdrogowymwariatom"

Drugi sposób to  samodzielnie napisać maila z załączonym nagraniem i wysłać je na odpowiednią skrzynkę pocztową ,lub dostarczyć na komisariat policji.

 Zgłoś wykroczenie z naszą pomocą -kliknij link 
logo

 Jak zgłosić wykroczenie drogowe samodzielnie?

 Jeśli posiadasz nagranie szczególnie rażącego naruszenia przepisów, zawierające elementy agresji drogowej, możesz  zgłosić wykroczenie drogowe policji, przesyłać je na skrzynki "stop agresji drogowej" znajdujące się na stronach internetowych Komend Wojewódzkich Policji. Przykładowo nagrałeś wyjątkowo agresywnego pirata drogowego na terenie województwa Mazowieckiego  który wyprzedza "na trzeciego " zmuszając ciebie do zjechania na pobocze aby nie doszło do tragedii to wysyłasz takie nagranie do Komendy Wojewódzkiej Warszawa. Należy przy tym pamiętać  skrzynki  KWP   dotyczą wykroczeń popełnianych przez  osoby "agresywnie" zachowujące się na drodze.

Jeśli masz nagrania wykroczeń drogowych nieprzejawiających "agresji" można przesyłać na ogólne skrzynki Komend Miejskich i Powiatowych (adresy skrzynek zamieszczone na stronach komend).Przykładowo nagrałeś kierowcę w Gdańsku przejeżdżającego na czerwonym świetle albo wyprzedzającego  na pasach to wysyłasz  takie nagranie do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

UWAGA!! FILM Z NAGRANIEM NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 20MB .
W przypadku większej pojemności można przekazać filmy na nośniku danych do najbliższej jednostki policji.

 

Ważną rzeczą jest aby do przesłanego filmu z wykroczeniem drogowym  dodatkowo zamieścić informację niezbędną do prowadzenia dalszych czynności:

  • datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica, nr drogi)
  • dane dotyczące pojazdu (numer rejestracyjny, marka) w przypadku braku możliwości identyfikacji na przesłanym filmie,
  • dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres do korespondencji, opcjonalnie numer telefonu)

Twoje dane osobowe zobaczy tylko Policja, dla pirata drogowego jesteś anonimowy.

Nadesłane materiały zostaną przeanalizowane pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zachowań agresywnych. Aby ograniczyć przemoc i agresję ze strony kierowców, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań, policjanci będą sięgali po różnego rodzaju środki. Wobec takich osób będą stosowane wszystkie możliwe sankcje w najsurowszym wymiarze. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazd.

Osoby zgłaszające wykroczenie drogowe, przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie zarejestrowanych zdarzeń mogą być poproszone o udział w czynnościach w związku z zgłoszeniem wykroczenia drogowego. Poniżej znajduje się wykaz adresów Komend Wojewódzkich Policji pod które można wysyłać nagrania z agresywnym wykroczeniem drogowym:

KWP Kraków:

stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

KWP Szczecin:

stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl

KWP Bydgoszcz:

 stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl

KWP Rzeszów:

 stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl

KWP Gorzów Wlkp.:

 stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl

KWP Kielce:

 stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl

KWP Białystok:

stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl

KWP Gdańsk:

stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

KWP Katowice:

stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

KWP Lublin:

stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

KWP Łódź:

wiprd@lodz.ld.policja.gov.pl

KWP Opole:

  problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl

KWP Olsztyn:

 stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

KWP Poznań:

  stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl

KWP Radom:

 stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

KWP Wrocław:

 stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

KSP Warszawa:

 stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl